Commissie

Over de Commissie

De Commissie  is opgericht op 1 april 2015 en bestaat uit zorgverzekeraar X|Z (de grootste verzekeraar in de regio) en de provincie Zeeland. Eelke is de onafhankelijk voorzitter van de commissie. Zij werken binnen de commissie samen met een vertegenwoordiging van de grootste Zeeuwse zorgaanbieders, gemeenten, patiënten en cliënten. De commissie heeft een klankbordgroep ingesteld (waarin vertegenwoordigers van patiënten en cliënten in zitten) voor gevraagd en ongevraagd advies.

Opdracht aan de commissie

Opdracht aan de commissie

Aanleiding voor het oprichten van de commissie is de druk op de zorg in Zeeland. De opdracht aan de deze commissie was dan ook: formuleer een visie op toekomstbestendige zorg in de provincie en schets hoe de zorg er in 2025 uit ziet.

‘De zorg van de toekomst draait om de vraag van bewoners’

De commissie besloot bewust om de behoeften van de burgers centraal te stellen en niet het bestaande aanbod. Daarmee gaf ze direct kermachtig weer waar de zorg in de toekomst volgens haar om draait: de vraag van inwoners. Na een werkbijeenkomst met 125 Zeeuwen in mei 2015 en in samenspraak met de Zeeuwse zorgaanbieders ontwikkelde de commissie in drie maanden tijd een visie. Ook maakte ze een vertaling naar een actieplan, zodat de stap van ‘denken’ naar ‘doen’ helder is. In juli 2015 heeft de groep haar toekomstvisie op de zorg aangeboden aan minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Aan de slag

Inmiddels hebben alle betrokken verzekeraars, overheden en zorgpartijen een intentieverklaring getekend om met de uitvoering van de visie aan de slag te gaan. Doel van de commissie is om in 2016 onomkeerbare stappen te zetten in de realisatie van de visie.