De toekomst.
De zorg altijd beschikbaar.

capsules, pills, health-1079838.jpg
Toekomst

In 2025 krijgt elke inwoner in Zeeland goede en bereikbare zorg. Dat is het doel van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ).

Heel veel zorg onder één dak

Integrale zorgcentra zijn zorgcentra op regionaal niveau, maar met zorg- en servicepunten in de dorpen. Aan deze zorgcentra zijn zorgverleners in de provincie verbonden, zoals huisartsen, de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, ouderenzorg- en GGZ instellingen. Ook gemeenten zijn met hun Wmo-aanbod aan de zorgcentra verbonden. In sommige integrale zorgcentra zit een huisartsenpost of kunnen mensen bloed laten prikken. In andere centra komen ook bedden waar mensen kort kunnen verblijven na een medische ingreep. Er zal bovendien ruimte zijn voor activiteiten rond gezondheid en preventie. Daarmee worden de integrale zorgcentra het kloppende hart van het zorgaanbod in Zeeland.

Zorg

De juiste zorg door de juiste aanbieder

In de toekomstvisie van CTZZ blijven de ziekenhuizen gewoon open, maar elk met een ander aanbod. Verder gaan de medisch specialisten vergaand samenwerken. Daarnaast gaat informatie- en communicatietechnologie een rol spelen. Deze technologie inzetten voor de gezondheidszorg heet ‘e-health’. Daarmee kunnen patiënten en artsen via de computer bijvoorbeeld uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Ook de zorg voor mensen met een psychische of psychiatrische zorg blijft beschikbaar en van goede kwaliteit. Uitgangspunt hierbij is dat deze zorg zoveel mogelijk geleverd wordt dichtbij en ook aan huis. De inzet van o.a. FACT teams en Intensive Home Treatment maakt het mogelijk dat ook mensen met complexere psychische problematiek thuis kunnen blijven wonen.

Werken aan zorg: plan van aanpak

Het toekomstbestendig maken van de zorg gebeurt op talrijke gebieden. Veel kan in kleiner verband verder worden uitgewerkt. Maar er zijn vier grote projecten die de ruggengraat gaan vormen van de Zeeuwse zorg van de toekomst. Dit zijn de pijlers onder het plan van aanpak:

01.

Integrale zorgcentra en servicepunten

Hierbij wordt een netwerk opgezet tussen zorgaanbieders om de zorg voor patiënten goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat betekent dat o.a. huisartsen, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderenzorg, medisch specialisten, welzijnsorganisaties en andere WMO-voorzieningen in georganiseerd verband zorg gaan verlenen.

02.

Samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialisten

Het intensiveren van de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen en de medisch specialisten gebeurt vooral in de acute en complexe zorg. Ook de minder acute medische zorg kan hierbij horen als de samenwerking zich over de volle breedte gaat manifesteren. Hierdoor wordt zoveel mogelijk zorg in Zeeland beschikbaar.

03.

Een toekomstbestendige GGZ

Het op poten zetten van een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hangt nauw samen met een intensieve samenwerking met andere zorgpartijen. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn directe lijnen nodig tussen de GGZ (ook die zich buiten de provinciegrenzen bevindt) en de integrale zorgcentra in Zeeland.

04.

Zeeuwsbrede informatie uitwisseling

In dit project realiseren we de uitwisseling van informatie tussen de zorgaanbieders. Daarmee heeft elke Zeeuwse zorgverlener dezelfde gegevens van een patiënt en is de status van zorgverlening of behandeling direct zichtbaar. Dit vermindert de kans op fouten, werkt efficiënt en bevordert de communicatie, niet alleen tussen zorgpartijen onderling maar ook met patiënten.

Bel ons

060 612 6123

Wieringstraat 45, Goes

Afspraak maken