Goede zorg in Zeeland, ook in de toekomst

Met de gezondheid van de Zeeuwen is het goed gesteld. Maar de sterke vergrijzing en de bevolkingskrimp vragen om een kritische blik op het zorgaanbod. Daarom buigen zich sinds 2015 over de zorg in Zeeland. De commissie stelt de behoeften van burgers daarbij centraal. Ook wil ze een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders bereiken. Dat moet ertoe leiden dat bewoners dicht bij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Nu al, maar ook in 2025 en daarna.

hands, massage, treatment-1327811.jpg
Plannen

Hoe staan de Zeeuwse plannen ervoor?

Deze website geeft u inzicht in de visie die is opgesteld, de stappen die worden ondernomen om de zorg te verbeteren en houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten.

Sinds wuh de visie op Zeeuwse zorg presenteerde op 7 juli 2015, is er een hoop gebeurd. De Zeeuwse zorgsector is hard bezig om de zorg in Zeeland te verbeteren. De commissie doet hierbij nu een stap terug en heeft haar eindrapport opgeleverd waarmee het proces in het zorgveld vervolgd kan worden.

Over zeeland

Zorg in Zeeland: van probleem naar oplossing

Vergrijzing

Zeeland vergrijst. Het aantal inwoners daalt. De twee ziekenhuizen hebben concurrentie van andere ziekenhuizen. En de zorg díe geboden wordt, is erg versnipperd. Dat komt de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt niet ten goede.

Zorgen voor goede zorg

Tegelijkertijd hebben de Zeeuwse inwoners wel een duidelijke mening over de zorg die ze willen krijgen. Maar de afstand tussen hun wensen en de bestaande situatie is groot. Werk aan de winkel dus voor alle zorgaanbieders om te zorgen voor goede zorg.

Wensen van inwoners

Wij hebbeb beschreven hoe de zorg in Zeeland er in 2025 uit moet zien. Haar uitgangspunt daarbij is de behoefte van inwoners. ‘De vraag van bewoners staat centraal in de zorg van de toekomst, niet het zorgaanbod’, vindt de commissie. Om erachter te komen op welke wijze de Zeeuwse inwoners zich het prettigst geholpen voelen, is op 30 mei 2015 een bewonersconferentie gehouden.

Uit die conferentie kwam naar voren dat inwoners graag willen dat:

  • de zorgverlener verder kijkt dan alleen de specifieke zorgvraag.
  • ze de juiste zorg krijgen op de juiste plek.
  • ze snel toegang kunnen krijgen tot zorg.
  • ze vriendelijk worden behandeld in een veilige, prettige omgeving.
  • zorgverleners hun krachten bundelen en slim gebruik maken van alle faciliteiten.
  • er een goede coördinatie is, een heldere regie en één aanspreekpunt.
  • ze duidelijke, eenduidig informatie en voorlichting krijgen (ook over de financiële afhandeling), zodat ze de regie in eigen handen kunnen houden.
  • de zorg betaalbaar is.

Met deze wensen zijn we aan de slag gegaan. Visie op zorg in Zeeland

Bel ons

060 612 6123

Wieringstraat 45, Goes

Afspraak maken